• sks
  • sks

Študentski klub Sevnica

Študentski klub Sevnica (ŠKS) je bil ustanovljen leta 2003 na pobudo skupine študentk in študentov, katerim je bil skupni cilj vzpostaviti močno študentsko organizacijo na območju Upravne enote Sevnica. Delo ŠKS temelji na prostovoljnem delovanju in samoiniciativi. Študentski klub Sevnica je neprofitna organizacija, ki stremi za vzpostavitvijo močne mladinske organizacije, s katero se lahko identificirajo tako študentje kot tudi dijaki. Program kluba temelji na projektih, katerih se udeležuje ciljna populacija dijakov in študentov. Kulturni, izobraževalni, športni in drugi projekti so dostopni dijakom in študentom po subvencioniranih cenah.